REKLAMAČNÍ ŘÁD     Lavičky Hlaváček
Lavičky Hlaváček Zboží je nutné při převzetí rozbalit a zkontrolovat jestli nedošlo při přepravě k poškození.
V případě, že došlo k poškození, je nutné, aby řidič napsal poškození do přepravního listu
a popřípadě nafotit. Jinak přepravní společnost neuzná pozdější reklamaci poškození převozem.
REKLAMACE řešíme individuálně telefonicky, mailem nebo osobně.
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady,
při uplatnění záruky následující práva:
 
V případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 
V případě vady neodstranitelné:
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 
Reklamace se nevztahují na případy:
a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním
b) prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
c) na vady, které vznikly běžným opotřebením
d) na změny vyplývající z přirozených vlastností dřeva ve venkovním prostředí
e) vady způsobené vlivem živelných katastrof
 
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího.